topshade

Jäsenet

A

Abbott, Diabetes Care
Abbott, Diagnostics Division

Alere Oy

Alcon Oy
Abena Finland Oy
Algol Diagnostics
Algol-Trehab
Ambu A/S, sivuliike Suomessa
Applied Medical Distribution Europe B.V. - sivuliike Suomessa
Argon Medical Devices Danmark A/S
Articular Ab/Osteo-Tech Ab
Ascensia Diabetes Care
AVK-Pinto

B

B. Braun Medical
Bard Finland
Baxter Oy
Becton Dickinson
G.W. Berg & Co
Berner Pro
Bio Femma Oy/Kaihlaset Oy 
bioMérieux Suomi

Bio-Rad
Boston Scientific Suomi
BSN Medical Ab

C
Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility
Carbonex
Cardinal Health Finland Oy
Carestream Health Finland
Coloplast Oy 
ConvaTec
Cook Medical Finland

D

Dansac & Hollister Scandinavia
Dentsply IH Oy

 

E

Edwards Lifesciences Nordic Ab
Emicaid
Endomed Oy
Endotec

F

Fluorplast
Fresenius Medical Care Suomi

H

Haltija Oy
Heraeus Medical Ab

G

Getinge Group

I

ICF Group

Immuno Diagnostic

Iogen Oy

J

Johnson & Johnson

K

KiiltoClean Oy

L

Labema

Laerdal

M

Maquet Finland
Meda

Medibay Oy
Medidyne Oy
Mediplast Fenno Oy
Mediplast Sataside Oy
Mediq Suomi Oy
Mediteam
Medix Biochemica
Medtronic Finland
Mekalasi 

Merivaara

Merck Millipore
Mölnlycke Health Care

O

Olympus Finland
OneMed 
Orion Diagnostica

P

Pamark Oy
Pedihealth Oy
PerkinElmer Finland
Philips, Healthcare

R

Resmed Finland
Respecta
Roche Diagnostics

S

SCA Hygiene Products
Serres
Siemens Healhcare Oy
Sigma-Aldrich Finland
Smith & Nephew

Soleus Oy
Sonar
Steripolar
St. Jude Medical Finland
Stryker, Finland, sivuliike Suomessa
Suomen 3M
Suomen Sairaalatukku

T

Terumo Sweden AB, sivuliike Suomessa

Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific Phadia Oy 

V

Risto Vesalainen
Verman
Vestek

W

Walki Medical Oy
Wellspect Healthcare
Wipak
VWR International

Z

Zimmer Biomet Finland 

Yhteistyötahot

Sailab ry on Euroopan terveysteknologialiiton Eucomedin ja Euroopan Diagnostiikkavalmistajien yhdistyksen EDMA:n jäsen. Sailab tekee yhteistyötä kaikkien terveydenhuollon päätöksentekoon vaikuttavien elinten ja organisaatioiden kanssa.

Pohjoismaiset sisaryhdistykset

Ruotsi
Swedish Medtech - Branschorganisationen för de medicintekniska företagen

Norja
LFH - Leverandørforeningen for helsesektoren

Tanska
Medicoindustrien - Danish Medical Device Industry


Ammattiliittoja

Suomen Lääkäriliitto
Tehy
Super


Muita etujärjestöjä

Apteekkitavaratukkukauppiaat ATY
Lääketeollisuus ry
Suomen Apteekkariliitto
Suomen Kuntaliitto

Ministeriöt, virastot ja laitokset

Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA


Sairaanhoitopiirit

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Kainuun sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri
Lapin sairaanhoitopiiri
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS


Terveyskeskukset

Kunnat.net - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
Yksityiset lääkäriasemat


Potilasjärjestöjä

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Allergia- ja astmaliitto ry
Epilepsialiitto ry
Filha ry
Finnilco ry
Hengitysliitto Heli ry
Huoltoliitto ry
Iholiitto ry
Kotien Puolesta Keskusliitto
Kuntoutussäätiö
Lihastautiliitto ry
Miina Sillanpään Säätiö
Munuais- ja maksaliitto ry
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry.
Psoriasisliitto ry
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.
Suomen Diabetesliitto ry.
Suomen Diakonialaitosten Liitto r.y.
Suomen Keliakialiitto ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kuntoutusliitto ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen MS-liitto ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Punainen Risti
Suomen Reumaliitto ry.
Suomen Selkäliitto ry.
Suomen Syöpäyhdistys ry
Suomen Sydänliitto ry
Therapeia-säätiö


Muita alaa lähellä olevia tahoja

Medtech Virtual Museum
Terveyskirjasto
Lääkeopas
Lääkkeiden pakkausselosteet
Verkkoklinikka