topshade

Jäsenet

A

Abbott, Diabetes Care
Abbott, Diagnostics Division

Alere Oy

Alcon Oy
Abena Finland Oy
Algol Diagnostics
Algol-Trehab
Ambu A/S, sivuliike Suomessa
Applied Medical Distribution Europe B.V. - sivuliike Suomessa
Argon Medical Devices Danmark A/S
Articular Ab/Osteo-Tech Ab
Ascensia Diabetes Care
AVK-Pinto

B

B. Braun Medical
Bard Finland
Baxter Oy
Becton Dickinson
G.W. Berg & Co
Berner Pro
Bio Femma Oy/Kaihlaset Oy 
bioMérieux Suomi

Bio-Rad
Boston Scientific Suomi
BSN Medical Ab

C
Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility
Carbonex
Cardinal Health Finland Oy
Carestream Health Finland
Coloplast Oy 
ConvaTec
Cook Medical Finland

D

Dansac & Hollister Scandinavia
Dentsply IH Oy

 

E

Edwards Lifesciences Nordic Ab
Emicaid
Endomed Oy
Endotec

F

Fluorplast
Fresenius Medical Care Suomi

H

Haltija Oy
Heraeus Medical Ab

G

Getinge Group

I

ICF Group

Immuno Diagnostic

Iogen Oy

J

Johnson & Johnson

K

KiiltoClean Oy

L

Labema

Laerdal

M

Maquet Finland
Meda

Medibay Oy
Medidyne Oy
Mediplast Fenno Oy
Mediplast Sataside Oy
Mediq Suomi Oy
Mediteam
Medix Biochemica
Medtronic Finland
Mekalasi 

Merivaara

Merck Millipore
Mölnlycke Health Care

O

Olympus Finland
OneMed 
Orion Diagnostica

P

Pamark Oy
Pedihealth Oy
PerkinElmer Finland
Philips, Healthcare

R

Resmed Finland
Respecta
Roche Diagnostics

S

SCA Hygiene Products
Serres
Siemens Healhcare Oy
Sigma-Aldrich Finland
Smith & Nephew

Soleus Oy
Sonar
Steripolar
St. Jude Medical Finland
Stryker, Finland, sivuliike Suomessa
Suomen 3M
Suomen Sairaalatukku

T

Terumo Sweden AB, sivuliike Suomessa

Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific Phadia Oy 

V

Risto Vesalainen
Verman
Vestek

W

Walki Medical Oy
Wellspect Healthcare
Wipak
VWR International

Z

Zimmer Biomet Finland 

Sailab ry

Innovaatioita ihmisen parhaaksi

Sailab – MedTech Finland ry on Suomessa toimivien terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Yhdistys edistää suomalaisen terveydenhuollon kehittymistä siten, että potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia hoitoratkaisuja. Sailab – MedTech Finland toimii terveysteknologian vahvana yhteisönä ja edelläkävijänä, joka edistää innovaatioita, kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä.

 Sailab – MedTech Finland muun muassa

• kehittää alan yleisiä toiminnallisia menetelmiä ja suosituksia
• seuraa toimialaa koskevan lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitystä ja vaikuttaa siihen
• edustaa jäsenkuntaansa viranomaisyhteistyössä ja valtakunnallisessa sekä maakunnallisessa päätöksenteossa
• tekee alaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaa, terveydenhuoltoa sekä elinkeinoelämää koskevissa kysymyksissä
• pyrkii luomaan ja ylläpitämään hyvät neuvottelusuhteet elinkeinoelämän ja terveydenhuollon toimijoihin, päätöksentekijöihin, järjestöihin ja viranomaisiin, sekä muihin yhteisöihin
• edistää alan ja jäsenyritysten tuntemusta yleisön keskuudessa harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pitämällä yhteyksiä alan sidosryhmiin sekä muihin järjestöihin
• järjestää jäsenilleen ja muille sidosryhmille erilaisia palveluita, jäsenetuja, koulutus-, kurssi- ja seminaaritilaisuuksia sekä muuta asiantuntijapalvelua sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla jäsenyritysten ja toimialan hyväksi
• yhdistys voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, perustaa osakeyhtiöitä sekä ottaa vastaan tai tehdä lahjoituksia
yhdistys voi kuulua jäsenenä elinkeinoelämän ja muihin alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Täältä löytyvät yhdistyksen jäsenyritykset.  

Toiminta ja organisaatio

Sailab – MedTech Finland ry:n käytännön toimintaa johtaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä. Yhdistyksen toimistoa johtaa toiminnanjohtaja Laura Simik.

Yhdistyksen hallituksella on apunaan työryhmiä ja jaostoja, kuten Apuvälinejaosto.

Suosituksia käytäntöjen yhtenäistämiseksi

Sailab – MedTech Finland ry on antanut useita alan kaupankäyntiä koskevia suosituksia, joiden päämääränä on alan kauppatapojen yhtenäistäminen.

Keskeisin on suositus yleisiksi kauppaehdoiksi. Se sisältää määräykset kaikista kaupankäynnin yleisehdoista alkaen tarjouksen tekemisestä ja maksuehdoista aina takuuseen ja huoltoon asti.

Yhdistyksellä on suositukset ylläpito-, huolto- ja tukipalvelusopimuksista sekä lääkintä- ja laboratoriolaitteiden yleisistä takuuehdoista.

Sailab – MedTech Finland ry kannattaa vapaata kilpailua ja pyrkii kehittämään julkisia hankintoja entistä tasapuolisemmiksi ja tehokkaammiksi. Esimerkiksi alan tarvikenimikkeistö, Sailab Fennica -tietokanta on rakennettu julkisten hankintojen tueksi. Yhteinen kieli helpottaa ostamista ja säästää yhteiskunnan menoja miljoonia euroja vuodessa. Sailab Fennica on terveydenhuoltoalan yhteinen työkalu sähköisen kaupankäynnin ja tiedonsiirron edistämiseksi.

Sailab Fennican ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa projektipäällikkö Mervi Savolainen ja Sailab Fennican nimikkeistötyöryhmä.

Sailab – MedTech Finland ry on antanut oman suosituksen alan eettisistä toimintatavoista.