topshade

Jäsenet

A

Abbott, Diabetes Care
Abbott, Diagnostics Division

Alere Oy

Alcon Oy
Abena Finland Oy
Algol Diagnostics
Algol-Trehab
Ambu A/S, sivuliike Suomessa
Applied Medical Distribution Europe B.V. - sivuliike Suomessa
Argon Medical Devices Danmark A/S
Articular Ab/Osteo-Tech Ab
Ascensia Diabetes Care
AVK-Pinto

B

B. Braun Medical
Bard Finland
Baxter Oy
Becton Dickinson
G.W. Berg & Co
Berner Pro
Bio Femma Oy/Kaihlaset Oy 
bioMérieux Suomi

Bio-Rad
Boston Scientific Suomi
BSN Medical Ab

C
Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility
Carbonex
Cardinal Health Finland Oy
Carestream Health Finland
Coloplast Oy 
ConvaTec
Cook Medical Finland

D

Dansac & Hollister Scandinavia
Dentsply IH Oy

 

E

Edwards Lifesciences Nordic Ab
Emicaid
Endomed Oy
Endotec

F

Fluorplast
Fresenius Medical Care Suomi

H

Haltija Oy
Heraeus Medical Ab

G

Getinge Group

I

ICF Group

Immuno Diagnostic

Iogen Oy

J

Johnson & Johnson

K

KiiltoClean Oy

L

Labema

Laerdal

M

Maquet Finland
Meda

Medibay Oy
Medidyne Oy
Mediplast Fenno Oy
Mediplast Sataside Oy
Mediq Suomi Oy
Mediteam
Medix Biochemica
Medtronic Finland
Mekalasi 

Merivaara

Merck Millipore
Mölnlycke Health Care

O

Olympus Finland
OneMed 
Orion Diagnostica

P

Pamark Oy
Pedihealth Oy
PerkinElmer Finland
Philips, Healthcare

R

Resmed Finland
Respecta
Roche Diagnostics

S

SCA Hygiene Products
Serres
Siemens Healhcare Oy
Sigma-Aldrich Finland
Smith & Nephew

Soleus Oy
Sonar
Steripolar
St. Jude Medical Finland
Stryker, Finland, sivuliike Suomessa
Suomen 3M
Suomen Sairaalatukku

T

Terumo Sweden AB, sivuliike Suomessa

Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific Phadia Oy 

V

Risto Vesalainen
Verman
Vestek

W

Walki Medical Oy
Wellspect Healthcare
Wipak
VWR International

Z

Zimmer Biomet Finland 

Eettiset ohjeet

21.9.2005      In English

JOHDANTO

TARKOITUS

TAVOITE

MYYNTI JA MARKKINOINTI

KOULUTUS

EDUSTAMINEN

MAINOS- JA LIIKELAHJAT

LAHJONTA


Johdanto  Sivun alkuun

Sailab ry on terveydenhuolto- ja laboratorioalan laitteiden ja tarvikkeiden valmistajien ja tavarantoimittajien toimialayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja sekä alan yritysten toimintaedellytyksiä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm. antamalla suosituksia jäsenistölleen.

Tarkoitus  Sivun alkuun

Sailab ry:n eettisen ohjeiston tarkoituksena on luoda yhteinen pohja jäsenistön liiketoiminnalle ja edistää hyvien  liiketoimintatapojen yhtenäistä käyttöä terveydenhuoltoalalla.

Tavoite  Sivun alkuun

Sailab ry:n eettisen ohjeiston tavoitteena on:

  • varmistaa terveydenhuollon alalla toimivien osapuolten riippumattomuus toisistaan,

  • varmistaa Sailab ry:n jäsenyritysten eettinen toimintatapa ja suhteiden hoito asiakkaisiin, potilaisiin, viranomaisiin ja toisiin yrityksiin sekä muihin terveydenhuoltoalan toimijoihin.

Myynti ja markkinointi  Sivun alkuun

Sailab ry:n jäsenet kilpailevat rehellisesti ja reilusti liiketoiminnassaan noudattaen voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä viranomaisohjeita.

Myytävien tuotteiden ja tarjottavien palvelujen ominaisuudet esitetään selkeästi ja totuuden mukaisesti. Markkinoinnissa ei käytetä harhaanjohtavia ilmaisuja.

Kilpailevien tuotteiden vertailujen tulee pohjautua todisteellisiin tosiasioihin.

Henkilökohtaisten, rahallisten tai muiden etujen tarjoaminen tai vastaanottaminen ei ole sallittua. Tämä koskee myös yhdistysten tai yritysten kautta tarjottuja tai vastaanotettuja etuuksia.

Yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus antaa kohtuullisia matka- tai muita apurahoja yleishyödyllisille yhdistyksille edellyttäen, että yhdistykset päättävät itsenäisesti apurahojen myöntämisestä.

Koulutus  Sivun alkuun

Yritysten järjestämillä koulutusmatkoilla tarkoitetaan ammatillista tuotekoulutusta ja tutustumista referenssikohteisiin.

Koulutustilaisuus ja matkat koulutustilaisuuteen on järjestettävä siten, että matkapäiviä lukuun ottamatta pääosa osanottajien näihin tilaisuuksiin käyttämästä ajasta on terveydenhuoltoon liittyvää ohjelmaa tai koulutusta.

Kutsut koulutustilaisuuksiin on osoitettava asiakasorganisaatiolle.

Kohteet tulee valita siten, että ammatillinen hyöty on korkein.

Edustaminen  Sivun alkuun

Edustaminen kuuluu terveydenhuoltoalan yritysten liiketoimintaan.

Edustustilaisuuksien on liityttävä liiketoimintaan ja tilaisuuksien vieraanvaraisuus ei saa ulottua laajemmalle kuin mitä tilaisuuden tyypillinen vieras olisi itse valmis kustantamaan, jos hän maksaisi kulunsa itse. Edustustilaisuuteen tulee osallistua aina yrityksen edustaja.

Yritysten ei tule osallistua asiakkaiden henkilökuntatapahtumien tukemiseen. Esimerkkinä tällaisista tilaisuuksista voidaan mainita pikkujoulut ja henkilökunnan virkistystapahtumat.

Mainos- ja liikelahjat  Sivun alkuun

Tavanomaiset mainos- ja liikelahjat kuuluvat terveydenhuoltoalan normaaliin liiketoimintaan. Mainos- ja liikelahjat ovat tyypillisesti massatuotteita, arvoltaan kohtuullisia, joita jaetaan useille henkilöille.

Rahan tai lahjakorttien antaminen liikelahjoina ei ole hyväksyttävää. Yhteistyökumppaneita voidaan muistaa tasamerkkivuosina yksilöllisemmillä lahjoilla.

Lahjonta  Sivun alkuun

Sailab ry ei hyväksy lahjontaa. Lahjusten antaminen tai vastaanottaminen on kielletty.