topshade

Jäsenet

A

Abbott, Diabetes Care
Abbott, Diagnostics Division

Alere Oy

Alcon Oy
Abena Finland Oy
Algol Diagnostics
Algol-Trehab
Ambu A/S, sivuliike Suomessa
Applied Medical Distribution Europe B.V. - sivuliike Suomessa
Argon Medical Devices Danmark A/S
Articular Ab/Osteo-Tech Ab
Ascensia Diabetes Care
AVK-Pinto

B

B. Braun Medical
Bard Finland
Baxter Oy
Becton Dickinson
G.W. Berg & Co
Berner Pro
Bio Femma Oy/Kaihlaset Oy 
bioMérieux Suomi

Bio-Rad
Boston Scientific Suomi
BSN Medical Ab

C
Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility
Carbonex
Cardinal Health Finland Oy
Carestream Health Finland
Coloplast Oy 
ConvaTec
Cook Medical Finland

D

Dansac & Hollister Scandinavia
Dentsply IH Oy

 

E

Edwards Lifesciences Nordic Ab
Emicaid
Endomed Oy
Endotec

F

Fluorplast
Fresenius Medical Care Suomi

H

Haltija Oy
Heraeus Medical Ab

G

Getinge Group

I

ICF Group

Immuno Diagnostic

Iogen Oy

J

Johnson & Johnson

K

KiiltoClean Oy

L

Labema

Laerdal

M

Maquet Finland
Meda

Medibay Oy
Medidyne Oy
Mediplast Fenno Oy
Mediplast Sataside Oy
Mediq Suomi Oy
Mediteam
Medix Biochemica
Medtronic Finland
Mekalasi 

Merivaara

Merck Millipore
Mölnlycke Health Care

O

Olympus Finland
OneMed 
Orion Diagnostica

P

Pamark Oy
Pedihealth Oy
PerkinElmer Finland
Philips, Healthcare

R

Resmed Finland
Respecta
Roche Diagnostics

S

SCA Hygiene Products
Serres
Siemens Healhcare Oy
Sigma-Aldrich Finland
Smith & Nephew

Soleus Oy
Sonar
Steripolar
St. Jude Medical Finland
Stryker, Finland, sivuliike Suomessa
Suomen 3M
Suomen Sairaalatukku

T

Terumo Sweden AB, sivuliike Suomessa

Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific Phadia Oy 

V

Risto Vesalainen
Verman
Vestek

W

Walki Medical Oy
Wellspect Healthcare
Wipak
VWR International

Z

Zimmer Biomet Finland 

- parempaa_vointia_introkuva.jpg

 

 

 

 

 

Seuraavat PAREMPAA VOINTIA -MESSUT  VANTAALLA:

Energia Areenalla 17. - 18.4.2012 klo 9.00 - 18.00.

Sailab järjestää alueellisia Parempaa vointia -messuja eri puolilla maata. Messuilla voi tutustua erilaisiin hoitotarvikkeisiin ja apuvälineisiin.

PArempaa vointia -messut järjestää Sairaala ja laboratorioalan tavarantoimittajien yhteistyöyhdistys Sailab ry. Tilaisuus on tarkoitettu sekä terveydenhuollon ammattilaisille että maallikoille.

Parempaa vointia –messut tarjoavat hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden hankinnasta ja käytön opastuksesta vastaaville tilaisuuden tutustua tarjolla oleviin tuotteisiin yhdessä paikassa. Kuntatalouden kiristyessä yhä harvemmalla on mahdollisuus osallistua valtakunnallisille apuvälinemessuille tai TerveSos –tapahtumaan. Siksi Sailab järjestää alueellisia messuja.

Apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden omatoimisen ja itse kustannettavan käytön arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Syynä ovat väestön ikääntyminen ja erilaiset sairaudet ja vammautumiset. Oikea apuväline oikealla potilaalla tuottaa myös yhteiskunnalle selvää säästöä mahdollistamalla itsenäisen selviytymisen. Siksi Parempaa vointia –messut ovat avoinna myös tavallisille kansalaisille.

Apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden koko kirjo jalkautuu

IHMISEN ELÄMÄ ON toimintaa: puhumista, näkemistä, liikkumista, heräämistä, pukeutumista, riisuutumista, työtä, opiskelua ja kotiaskareita. Jos jokin vamma, sairaus tai ikääntyminen rajoittaa  elämää ja toimintakykyä, löytyy ratkaisu usein apuvälineistä. Hyvinvoiva ihminen on aktiivinen yhteiskunnan jäsen.

Suomen lainsäädäntö takaa, että kansalaisilla on oikeus yhteiskunnan kustantamiin apuvälineisiin. Päävastuu kuuluu kunnille. Terveydenhuolto vastaa lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä, sosiaalitoimi asumiseen ja koulutoimi perusopetukseen liittyvistä apuvälineistä.

Parempaa vointia -tapahtuma on tarkoitettu erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstölle, mutta myös suurelle yleisölle.

PAREMPAA VOINTIA ON syntynyt tarpeeseen. Tiukkenevan kuntatalouden vuoksi yhä harvemmalla alan ammattilaisella on mahdollisuus päästä joka toinen vuosi järjestettäville valtakunnallisille apuvälinemessuille tai hoitotarvikealan messuille. Siksi Sailab järjestää säännöllisesti alueellisesti kohdennettuja Parempaa vointia -tapahtumia

Ammattilaiset ja apuvälineiden käyttäjät löytävät Parempaa vointia -tapahtumasta laajan apuvälineiden kirjon liikkumisen apuvälineistä nosto- ja siirtoapuvälineisiin, kodinhoidon apuvälineistä erilaisiin hygieniatuotteisiin.

Ikä lisää tarvetta

  • Yli 90 prosenttia 65–74-vuotiaista selviytyy vaikeuksitta pukeutumisesta ja riisuutumisesta, yli 85-vuotiaista vain puolet

  • Lähes joka toisella 75 vuotta täyttäneellä on vaikeuksia kaupassa asioimisessa

  • Näkö ja kuulo alkavat heikentyä 55 vuoden iässä ja 65 vuoden jälkeen yhä nopeammin

  • Terveys 2000 –tutkimuksen mukaan joka viides eläkeikäinen käyttää  näön ja liikkumisen apuvälineitä

  • Kuulon apuväline oli lähes joka kymmenennellä eläkeikäisellä

  • Yhdysvaltalaistutkimusten mukaan kolmasosa ikäihmisistä käyttää 8–14:ää apuvälinettä.

  • Kymmenen prosenttia suomalaisista on vammaisia. Heistä valtaosa tarvitsee apuvälineitä.

  • Vaikeavammaisille apuvälineet voivat olla ainoa keino selviytyä


Apuvälineet
VSSHP:n apuvälinesivut